Nasjonalgalleriet

Nasjonalgalleriet rommar den største offentlege samlinga av måleri, teikningar og skulpturar i Noreg. Gjennom permanente og skiftande utstillingar presenterer galleriet eldre kunst med hovudvekt på det norske.

Høgdepunkt i museets rikhaldige samling av Edvard Munchs verk er Skrik, Madonna, Det syke barn og Livets dans. Viktige verk av sentrale norske kunstnarar som J.C. Dahl og Thomas Fearnley blir også presentert. Andre høgdepunkt er Tidemand og Gudes nasjonalromantiske Brudeferd i Hardanger og nyromantikkens kanskje viktigaste verk: Harald Sohlbergs Vinternatt i Rondane. Christian Krohg er godt representert i utstillinga, blant anna med den gripande fremstillinga Albertine i politilegens venteværelse.

Utanlandske verk

Av utanlandsk kunst blir skulpturar frå antikken og fleire arbeid av tyske Lucas Cranach presentert. Den italienske kvinnelege kunstnaren Artemisia Gentileschis Den botferdige Maria Magdalena er blant dei viktigaste måleria frå barokken.

Skulpturar

Utanfor Nasjonalgalleriet ved Universitetsgata, er det fire skulpturar:

• Rolf Lunde: Tårnpeter, 1927

• Georg Kolbe: Pietá, 1930–32

• Gustav Vigeland: Mann med kvinne i fanget, 1905–07

• Stephan Sinding: Vølund smed, 1873

Mot Kristian IVs gate, er det éin skulptur:

Skule Waksvik Sjøløve, 1957–58

 Adresse: Universitetsgata 13, Oslo

Alle busser og trikker til Nationaltheatret og Tullinløkka

 Åpningstider

Mandag: Stengt
Tirsdag: 10.00–18.00
Onsdag: 10.00–18.00
Torsdag: 10.00–19.00
Fredag: 10.00–18.00
Lørdag: 11.00–1700
Søndag: 11.00–17.00

 Billettpriser

 Tilgjengelighet

Inngang for publikum som bruker rullestol: Egen dør midt på hovedtrapp ved gateplan. Ringeklokke.

Utfyllende informasjon om tilgjengeligheten i bygningen finnes på www.byggforalle.no