NG.M.01594.jpg
Christian Krohg, «Nordenvind», 1887. Foto: Anne Hansteen Jarre / Nasjonalmuseet

Utlån

Nasjonalmuseet låner årleg ut ei rekkje verk frå samlingane til utstillingar i inn- og utland. Det er også deponert verk frå museet i statlege bygg i inn- og utland.