Leksika og ordbøker

Store Norske Leksikon

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Norsk kunstnerleksikon
4 bind, utgitt 1982-1986.
Vitenskapelig leksikon over norske bildende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere.

Skannet utgave er nå blitt tilgjengelig online via Nasjonalbiblioteket-Digital.
I påvente av den digitaliserte utgaven av Norsk kunstnerleksikon som er under utarbeidelse av Nasjonalmuseet i samarbeid med Store Norske leksikon, kan denne skannede versjonen benyttes.

Allgemeines Künstlerlexikon Online
(For Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.)
Allgemeines Künstlerlexikon inneholder biografisk informasjon om mer enn 1 million kunstnere.
Informasjonen bygger bl.a. på de trykte utgavene av standardverkene Thieme-Becker, Vollmer og Allgemeines Künstlelkexikon.
For en del kunstnere fins hittil bare kortfattet informasjon, men flere artikler i fulltekst legges til kontinuerlig.

Oxford art online
(For Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.)
Omfattende oppslagsverk som inneholder blant annet elektroniske versjoner av The Grove dictionary of art, Benezit dictionary of artists og The concise Oxford dictionary of art terms.