NMK.2008.0734.346.003_2.jpg
Sverre Fehn, Idéskisse til konkurranseutkast, 1968

Pust med paviljongen! Yoga i utstillingen

20. juni 2015
12:00–13:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Vi inviterer til Yoga i utstillingen «Ode til Osaka». 

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold