Slottet_Linstow-42.jpg
Fra utstillingen. Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik

Slottet og Linstow. Den nye hovedstadens grunnstein

7. mai 2010–10. oktober 2010

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Etter løsrivelsen fra Danmark i 1814 ble Christiania (Oslo) igjen hovedstad i Norge. Av de mange institusjonelle bygningene som da måtte oppføres, var Det kongelige slott (1825–48) den mest ambisiøse. Slottets plassering ble avgjørende for reguleringen av hovedstadens sentrum.

Bygningen ble tegnet av den danskfødte adelsmannen Hans D.F. Linstow og er et hovedverk innen norsk arkitektur. Utstillingen forklarer Slottets tilblivelse og redegjør for de viktigste rommene og funksjonene. En hovedattraksjon i utstillingen vil være "Den store komposisjon", Linstows vakre presentasjonstegninger til interiørene i hovedetasjen.

Kurator for utstillingen er Nina Høye.