Pepperkake2008.jpg
Fra utstillingen. Foto: Nasjonalmuseet

Pepperkakehus 2008

11. desember 2008–11. januar 2009

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Temaet for pepperkakehuskonkurransen i år er: Design et nytt bygg for Nasjonalmuseet. Det nye bygget skal være relatert til Vestbanetomten.

I mai ble det vedtatt at det nye bygget for Nasjonalmuseet, som skal stå ferdig til grunnlovsjubileet i 2014, skal ligge på Vestbanetomten, bak Nobels Fredssenter. Konkurransedeltagerne skal lage et forslag til hvordan dette bygget skal se ut. Forslaget lages i målestokk og skal forholde seg til Vestbanetomtens form og miljø. Minst 80 % av modellen må være i pepperkakedeig eller et annet spiselig materiale.

Fire grupper premieres:

  • Barn t.o.m. 7. klasse (eller t.o.m. 12 år)
  • Ungdom t.o.m. videregående skole (eller t.o.m. 18 år)
  • Bakere som baker
  • Alle andre mennesker som baker

Innlevering
Alle bidrag må leveres til Nasjonalmuseet – Arkitektur i perioden 5.-7. desember i museets åpningstid. Husk å merke husene med tittel/motto, navn, adresse, telefonnummer og eventuelt klasse og skole. Husene skal være montert på en plate som ikke er større enn 45 x 45cm. Husk å oppgi målestokk.

I samarbeid med Opplysningskontoret for brød og korn.