1OAT 2019 forsidebilde
Foto: Oslo arkitekturtriennale / Istvan Virag

Oslo arkitekturtriennale 2019

26. september 2019–24. november 2019

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Se for deg en verden hvor livskvalitet og miljø settes foran økonomisk vekst. Hvordan former og bygger vi byene våre i en slik verden? Og hvordan kommer vi oss dit?

Oslo arkitekturtriennale 2019 skal utforske alternativer til dagens byutvikling som baserer seg på andre grunnlag enn økonomisk vekst. Temaet bygger på en erkjennelse av at vi ikke kan fortsette å utvikle og bygge i samme tempo og omfang som vi har gjort de siste hundre årene.

OAT 2019 inviterer byens befolkning, arkitektur- og byutviklingsaktører, politikere og myndigheter til å sammen tenke annerledes om fremtiden og hvordan vi kan skape velferd og utvikling uten økt ressursforbruk. Tema utforskes og presenteres gjennom utstillinger, teater og performance, konferanser, debatter, samtaler, workshops, utflukter med mer.

Nedvekst

Kuratorgruppen for OAT 2019 henter inspirasjon fra Degrowth (nedvekst på norsk), en samfunns- og miljøøkonomisk tankeretning som hevder at den økonomiske vekstmodellen ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. I dette intervjuet snakker to av kuratorene om hva nedvekst betyr fra arkitekters perspektiv, og hvordan det påvirker deres arbeid. 

Om Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival, og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling. Målgruppene er innbyggere og brukere av arkitekturen og byen, arkitekter og planleggere, næringsliv og politikere. Les mer om triennalen her.

Nasjonalmuseet – Arkitektur vil være arena for både hovedutstillingen og en rekke arrangementer under triennalen.

Kontaktperson

Nina Frang Høyum
Prosjektleder

nina.hoyum@nasjonalmuseet.no
+47 48 03 48 52