1OAT 2019 forsidebilde
Foto: Oslo arkitekturtriennale / Istvan Virag

Oslo arkitekturtriennale 2019

26. september 2019–24. november 2019

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Hvordan former og bygger vi byene våre i en verden hvor vi forbruker mindre?

Oslo arkitekturtriennale 2019 skal undersøke begrepet nedvekst (engelsk: degrowth) og dets konsekvenser for arkitekturen. Nedvekst er en internasjonal tankeretning innen samfunns- og miljøøkonomi som mener paradigmet om ubegrenset økonomisk vekst ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. OAT 2019 undersøker hvordan nedvekst-tankegangen lar seg forene med arkitektonisk produksjon og byutvikling, og triennalen vil utforske alternative fremtider.

Interrobang, kuratorgruppen for OAT 2019, består av Maria Smith, arkitekt og grunnlegger av Interrobang; Matthew Dalziel, arkitekt og partner i Interrobang; Phineas Harper, kritiker og tenketank-direktør; Cecilie Sachs Olsen, kunstner og byforsker.

Triennalens hovedprogram hviler på seks pilarer: En utstilling, en performativ plattform og installasjon i offentlig rom, en internasjonal konferanse, et internasjonalt akademisk forum, en publikasjon og en digital essayserie. I sitt forslag til konsept for OAT 2019 ønsker kuratorene å utnytte de ulike delene av hovedprogrammet til å gi triennalens målgrupper anledning til å utforske, oppdage, vurdere og akseptere ikke-vekstdrevne strategier for bygging og planlegging av våre samfunn og bygde omgivelser i fremtiden.

I dette intervjuet snakker to av kuratorene om hva nedvekst betyr fra arkitekters perspektiv, og hvordan det påvirker deres arbeid.  

Om Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival, og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, prosjekter, publikasjoner og andre formater skal OAT utfordre fagfeltet, øke bevisstheten hos publikum og inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling. Målgruppene er innbyggere og brukere av arkitekturen og byen, arkitekter og planleggere, næringsliv og politikere. Les mer om triennalen her.

Nasjonalmuseet – Arkitektur vil være arena for både hovedutstillingen og en rekke arrangementer under triennalen.

Kontaktperson

Nina Frang Høyum
Prosjektleder

nina.hoyum@nasjonalmuseet.no
+47 48 03 48 52