Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016

9. juni 2017–19. november 2017

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Hva kjennetegner norsk samtidsarkitektur? I flere år har samtidsarkitekturen vært preget av varsom tilpasning til naturen, en bærekraftig materialtradisjon og vektlegging av romlige og taktile kvaliteter snarere enn spektakulære visuelle uttrykk.

Gjelder denne standarden også for norsk arkitektur de siste fem årene? Utstillingen presenterer nye tendenser og utviklingstrekk – som yngre arkitekter som tar samfunnsansvar og en økt interesse for offentlige rom.

Utstillingen er den åttende presentasjonen av norsk samtidsarkitektur siden opprettelsen av Arkitekturmuseet i 1975.

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Bestill privat omvisning

Kontakt:

Presse: Elise Lund

Utstillingskurator:
Markus Richter

Formidlingskurator:
Anne Marit Lunde

Prosjektleder:
Cathrine Furuholmen

Utstillingsarkitekt: U67 (Fabio Gigone, Angela Gigliotti)