NAMF.01472.1-2.jpg
Knut Knutsens hytte i Portør. Foto: Knut Knutsen

Knut Knutsen. Materialitet og natur – arkitekt Knut Knutsen 100 år

24. oktober 2003–23. november 2003

Arkitekturmuseet

Knut Knutsen (1903–1969) ville ha fylt 100 år 3. desember 2003. Han fekk aldri ei fullverdig utdanning men vart likevel professor og ein av dei leiande personane i nyare norsk arkitektur. Som få andre fekk Knut Knutsen disiplar, og ringverknadene av hans verksemd er synlege heilt fram til i dag, meir enn tretti år etter hans død. Han fornya den stoltaste arven i norsk byggetradisjon, trearkitekturen, og gjorde den relevant for ei ny tid. Samtidig teikna han store kontorbygg i Oslo sentrum, blant anna LO-bygningen.

Utstillinga presenterer nokre av Knutsens beste arbeid: Den norske ambassaden i Stockholm (1948), hans eiga hytte i Portør (1952) og fire einebustader i Oslo-området (Natvig, 1945 / Wathne, 1950 / Engebretsen, 1960 / Sollid, 1963). Presentasjonen består dels av eldre fotografi, dels nye fotografi tatt av Jiri Havran, originale teikningar og ein modell av Knut Knutsens hytte i Portør.