Forms of Freedom. African Independence and Nordic Models

23. januar 2015–19. april 2015

Nasjonalmuseet – Arkitektur, Fehn-paviljongen

Arkitekturbiennalen i Venezia regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling. Nasjonalmuseets utstilling i Den nordiske paviljongen under fjorårets biennale har høstet lovord internasjonalt. Nå kommer utstillingen hjem til Nasjonalmuseet og det norske publikum.

Nytt i utstillingen

Venezia-utstillingen presenteres i sin helhet i Nasjonalmuseet. Nytt i visningen nå er muligheten til å studere flere av arkitekt Karl Henrik Nøstviks tegninger – også i originalformat. Nøstvik var arkitekten bak blant annet Kenyatta International Conference Centre i Nairobi, og en av få arkitekter fra perioden med et bevart etterlatt arkiv.

Utstillingsarkitekturen i Venezia-presentasjonen var nøye tilpasset Den nordiske paviljongens arkitektur. For å vise publikum hvordan utstillingen så ut, vises arbeidsmodellen av paviljongen med utstillingen i miniatyr.

Det er til visningen i Oslo også laget en gratis publikasjon om et utvalg av prosjektene som presenteres i utstillingen, for eksempel det første fellesnordiske samarbeidsprosjektet Kibaha Education Center i Tanzania, Kenyatta Conference Center i Kenya, Fiskefrysefabrikken i Turkana, byplanleggingsprosjekter, urealiserte utopier og de såkalte systemskolene i Zambia.

Uutforsket felt i arkitekturhistorien

Utstillingen «Forms of Freedom» undersøker og dokumenterer hvordan moderne nordisk arkitektur inngikk som en vesentlig del av nordisk bistand i det østlige Afrika på 1960- og 70-tallet. Denne arkitekturen er et hittil uutforsket og udokumentert felt i nordisk og internasjonal arkitekturhistorie. Frigjøringen av Tanzania, Kenya og Zambia på 1960-tallet sammenfalt med opprettingen av statlig bistand i Norden. Kontakten mellom de nordiske sosialdemokratiene og de nye afrikanske sosialistiske statene var sterk og preget av gjensidig utviklingsoptimisme.

Utstillingen kretser rundt to begreper: «Building freedom» henspiller på hvordan arkitektene bidro i nasjonsbyggingen gjennom utdannings- og helseinstitusjoner, regjeringsbygg, industri, infrastruktur, by- og regionplaner. «Finding freedom» peker på sin side mot det eksperimentelle frirommet som åpnet seg i møtet mellom nordisk bistand og afrikansk nasjonsbygging, der progressive ideer kunne utvikles til løsninger på høyde med internasjonal avantgarde.

Utstillingen består av en serie «arkivvegger» med utdypende materiale (tegninger, fotografier, planer) fra 60- og 70-tallet. Samtidsfotografi av Iwan Baan (Kenya) og Mette Tronvoll (Zambia) viser hvordan noen av prosjektene er i bruk i dag.

 

Kurator: Nina Berre
Co-kurator: Gro Bonesmo (Space Group)
Prosjektleder: Nina Frang Høyum

Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet i samarbeid med Arkitektur- och Designcentrum i Sverige og Finlands arkitekturmuseum.

 

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Adresse: Bankplassen 3, Oslo

Se filmen Kibaha, then and now, en film om Kibaha Education Center, Nordisk undervisningssenter i Kibaha, Tanzania. Kibaha var det store nordiske fellestiltaket som markerte begynnelsen på utviklingshjelpen til Øst-Afrika. Senteret ble finansiert av Sverige, Finland, Danmark og Norge i fellesskap og er tegnet av de norske arkitektene Christoffersen & Hvalbye. Skolen startet opp i 1965. I 1970 ble prosjektet overtatt av Tanzania. Senteret er fortsatt i drift, og har over 900 ansatte.

 

Se filmen Achitect and Students (2014). Victor Mutelekesha, zambisk kunstner og fotograf, besøkte i 2014 flere av skolene som var del av Zambia World Bank Education Project (1971–78). De til sammen 65 videregående skolene ble tegnet av den norske arkitekten Gunnar Hyll og bygget av Norconsult. Victor Mutelekesha har selv vært elev ved en av skolene, Chipata. 

 

Se timelapsevideo fra siste forberedelser til utstillingen da den ble vist på arkitekturbiennalen i Venezia. 

 

 Last ned brosjyren til utstillingen som PDF(størrelse 3 Mb)