Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016

9. juni 2017–19. november 2017

Nasjonalmuseet – Arkitektur

En flytende utleiehytte i havnebassenget i Oslo, bofellesskap med klar sosial og bærekraftig profil, et minnested på Utøya, noen av de største bytransformasjonene i Norges historie, og et besøkssenter for hulemalerier som graver seg inn i landskapet i Lascaux, Frankrike.

«Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016» presenterer 25 utvalgte prosjekter fra de siste fem årene tegnet av norske og internasjonale arkitekter i Norge, samt prosjekter i utlandet tegnet av norske arkitekter.

Særtrekk

Hvilke byggeoppgaver preger de siste fem årenes norske arkitekturscene? Er det mulig å peke på kjennetegn for norsk arkitektur i dag? På hvilken måte gjenspeiler arkitekturen hovedverdier og utviklingstrekk i samfunnet for øvrig?

Refleksjon

I utstillingen inviteres publikum inn til å reflektere over disse og andre spørsmål, som for eksempel hvordan arkitektur kan bidra til å skape tilhørighet, beskyttelse, og å gi fraflytningstruede byer og tettsteder en ny framtid.

«Et sted å være» er den åttende mønstringen over norsk samtidsarkitektur som museet har vist siden 1978.

Utstillinger 45 58 ./9Swp1O1a.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/utstillinger/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#exhibitions 2

Arrangementer