Byen og Blindern. Universitetet i Oslo 200 år

16. september 2011–12. februar 2012

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Utstillinga presenterer Universitetet i Oslo sin arkitektur gjennom 200 år. Den drøftar universitetsanleggea si plassering og betydning for byutviklinga i Oslo, med vekt på utviklinga av campusen på Blindern frå 1920-talet og fram til i dag.

Reguleringsplanar, konkurranseutkast, arkitektteikningar, modellar, fotografi, film og møblar som representerer 1930-talet, 1960-talet og nyare tid, set Blindern-arkitekturens kvalitetar inn i ein internasjonal samanheng.

Utstillinga er eit samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Statsbygg og Nasjonalmuseet.