Boligideer

Nasjonalmuseet – Arkitektur, Buchersalen
Fast utstilling

Gjennom modeller, tegninger og fotografier fra samlingen gir utstillingen innsikt i moderne norsk bolighistorie.

Hvordan har idealer om boligkvalitet endret seg fra tiden omkring 1920 til i dag? Utstillingen viser norske arkitekters utforsking av nye boformer og byplanideer i boligprosjekter.

Hagebyer fra mellomkrigstiden og drabantbyutbyggingen etter andre verdenskrig står sentralt. Hovedvekten ligger på sosial boligbygging; samtidig illustrerer eneboligprosjekter hvordan arkitekter eksperimenterte med nye ideer om hjemmets arkitektur. Utstillingen presenterer også 1960-årenes atriumhus. Denne hustypen var ifølge arkitekturteoretikeren Christian Norberg-Schultz spesielt fruktbar for å prøve ut nye boformer.

Boka Hva er en god bolig? av Ketil Moe og Johan-Ditlev Martens, kommer samtidig ut på Universitetsforlaget.

 

Utstillinger 45 58 ./9Swp1O1a.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/utstillinger/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#exhibitions 2

Arrangementer