Rom for abstraksjon. Impulser i norsk kunst 1957–75

13. juni 2014–7. september 2014

Nasjonalgalleriet

I tida rundt 1960 fekk ulike former for abstrakt kunst stor merksemd og vart mykje diskutert i Europa og USA. I samband med Documenta 2 i 1959 slo den tyske kunst­historikaren Werner Haftmann fast at kunsten ganske enkelt var blitt abstrakt. I Noreg vart impulsane førte fram av kunstnarar som Anna-Eva Bergman, Arnold Haukeland, Johs Rian, Inger Sitter, Olav Strømme og Jakob Weidemann.

Utstillinga tek for seg deira og andres arbeid frå «abstraksjonens glansperiode». Gjennom tematisk organiserte rom blir eit av dei mest iaugefallande fenomena i kunsten frå etterkrigstida presentert, slik det vart utvikla av 14 sentrale aktørar med tilknyting til Noreg.

Kuratorar: Vibeke Waallann Hansen og Øystein Ustvedt

Sted: Nasjonalgalleriet

Adresse: Universitetsgata 13

Relatert innhold