Munch 150

2. juni 2013–13. oktober 2013

Nasjonalgalleriet og Munch-museet

I 2013 feirar heile Noreg 150-årsjubileet for Edvard Munch (1863–1944), ein av dei viktigaste skikkelsane i moderne kunst.

Den største markeringa i jubileumsåret er utstillinga «Munch 150», som blir vist i Nasjonalmuseet og Munch-museet. Utstillinga er den mest ambisiøse presentasjonen av Munchs kunstnarskap nokosinne.

Med 220 måleri viser utstillinga det høgaste talet av Munchs hovudverk i vår tid. Høgdepunkt er nesten komplette rekonstruksjonar av Livsfrisen (1902) og Reinhardt-frisen (1906–1907).

Ein av ambisjonane til utstillinga er å motivere publikum til å oppdage «sin eigen Munch» som ein kontinuerleg eksperimenterande, nyskapende og aktuell kunstnar.

Les meir om utstillinga og jubileumsåret på Munch150.

Takk til jubileets støttespelarar:
Statkraft, Sparebankstiftelsen DnB NOR,
Idemitsu Petroleum Norge og Flytoget.

Sluttrappporten om Munch-jubileet i 2013

Rapporten viser at det fortsatt ligger et stort potensial i arven fra Munch. Munchs kunst engasjerer dagens mennesker, og jubileet har både hatt kulturelle og økonomiske ringvirkninger. Perspektivet har gjennom hele planleggingen og gjennomføringen vært at jubileet skal være et middel og ikke et mål. Det er de langsiktige virkningene av feiringen som er det viktigste. 

–Vi håper at vi med jubileet har bidratt til å styrke interessen for det visuelle kunstfeltet generelt, sier de to samarbeidspartnerne Stein Olav Henrichsen (direktør ved Munchmuseet) og Audun Eckhoff (direktør ved Nasjonalmuseet). 

Rapporten viser også at oppslutningen om jubileet blant publikum, hos aktører fra kulturliv, medier, næringsliv og samfunnet for øvrig har vært svært omfattende.

–Når jubileet Munch 150 skal oppsummeres, er det det store engasjementet, slik det har kommet til uttrykk gjennom interesse, deltagelse og bidrag på alle plan som sitter igjen som det sterkeste inntrykket, sier de to direktørene.

Noen år frem i tid skal det åpnes to viktige bygg i Oslo, viktige både for kunsten og det norske samfunnet. I arbeidet med å ferdigstille og forberede virksomheten i det nye Nasjonalmuseet og det nye Munchmuseet, vil erfaringene fra jubileet gi en god plattform å bygge videre på.

Last ned rapporten:
Munch 150 sluttrapport

Last ned medieanalysen omtalt i rapporten:
Medieanalyse utført av Opoint