Eldre utenlandsk kunst før 1915-22.jpg
Fra utstillingen. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Eldre utanlandsk kunst før 1915

27. oktober 2007–6. januar 2008

Nasjonalgalleriet

Utstillinga viser utanlandsk kunst, som museet eig, fram til 1. verdskrig. Samlinga er bygd opp for å skape historisk forankring og gi eit tverrsnitt av kunstutviklinga i Europa. Vi inviterer til eit møte med kunst frå blant anna Frankrike, Italia, Tyskland og Nederlanda. I tillegg presenterast gresk-romerske motiv som kunstnarane har tatt opp medan dei drøymde om antikken som ei ideal, fjern fortid.

Ansvarleg for utstillinga er seniorkurator Frode Haverkamp.