_DSC7739-1.jpg
Museumsansatte i arbeid. Illustrasjonsfoto: Nasjonalmuseet

Bak fasaden

16. september 2008–31. desember 2008

Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Kunstindustrimuseet

Musea sin ryggrad er samlingane. Berre ein brøkdel av eit isfjell er over vassflata. Slik er også forholdet mellom synlege verk i faste eller temporære utstillingar og dei totale museumssamlingane. Rikdomen i magasina er ein føresetnad for å kunne forske og skape tilfredsstillande utstillingstilbod.

Verdien av samlingsarbeidet vil vi prøve å synleggjere i prosjektet "Bak fasaden". Dette er ein prosess – ikkje utstillingar i vanleg forstand som presenterast ferdige på opningsdagen. Publikum får innblikk i katalogisering, restaurering og fotografering av kvart unike objekt. Difor vil presentasjonen endre seg over tid etter kvart som arbeidsprosessen går framover.

Kunstindustrimuseet
18. september 2008–3. januar 2009: Møbler frå sans og samling
Frå 26. oktober 2008–: Studiesamlinga for glas og keramikk
Frå 26. oktober 2008–: Draktsamlingane

Museet for samtidskunst
Haust 2008–25. januar 2009: Installasjonar
I heile 1. etasje i Museet for samtidskunst visast ei rekkje nyinnkjøpte og eldre installasjonar.

Nasjonalgalleriet
16. oktober 2008– 31. januar 2009: Illustrasjonar til Snorres kongesagaer