ingress.jpg

NORSK NATUR. Toril Johannessen og Tue Greenfort

17. september 2016–15. januar 2017

Museet for samtidskunst

Hva betyr naturen for deg? Er den et sted for rekreasjon, et sted for å tenke? Et sted hvor du kan finne hvile og komme deg unna hverdagens stress og mas? Eller måler du krefter med den og overvinner din egen frykt?

På tur til Arne Næss’ hytte

En fjelltur til Arne Næss’ hytte på Hallingskarvet var starten på utstillingsarbeidet for Toril Johannessen og Tue Greenfort. Næss’ økosofi var et av samtaletemaene – hvordan alt liv har verdi, og hvordan verden henger sammen. I «NORSK NATUR» har kunstnerne tatt disse problemstillingene videre, slik at utstillingen kan sees som et økosystem der kunstverkene er organismer.

Oppdagelsesferd

Når vi går inn i utstillingen, kommer vi inn i en verden hvor alt henger sammen. Det stedsspesifikke relasjonelle verket Åpne/lukke omslutter de andre verkene som et økosystem. Her inviterer kunstnerne oss til å åpne dørene i det gamle bankbygget og gå på oppdagelsesferd fra rom til rom. Kunstverkene vi møter kommuniserer med hverandre, og vi finner igjen felles tema som energi og balanse i økosystemer.

Et felles prosjekt

Utstillingen er et samarbeid mellom to kunstnere som ble kjent med hverandres kunst i 2012 på dOCUMENTA (13), der begge ble invitert til å stille ut. dokumenta regnes som verdens viktigste kunstutstilling og arrangeres i Kassel i Tyskland hvert femte år.

Norsk natur på museum

Kunstverkene i utstillingen har flere lag og rommer mange fortellinger. Samme tema går igjen i flere verk. Samtidskunst forholder seg til vår tid, vår politikk og våre spørsmål. Når vi møter kunsten med åpenhet og nysgjerrighet, får vi et innblikk i andre måter å se verden på. Hvilke forventninger har du når du går for å se norsk natur på museum?

Om Toril Johannessen (f. 1978 i Norge)

Bor og arbeider i Bergen. Benytter seg ofte av vitenskapelige metoder. Tematisk spenner arbeidene hennes bredt – fra umulige energikretsløp til alternative metoder for tidsmåling, optiske illusjoner, romlig desorientering og språklige misforståelser. Ved å kombinere forskningsresultater og vitenskapens historie med egne undersøkelser, gransker hun med et humoristisk blikk den moderne vitenskapens påvirkning på vår forståelseshorisont.

Om Tue Greenfort (f. 1973 i Danmark)

Bor og arbeider i Berlin. Interesserer seg for skjæringspunktet mellom det offentlige og private, natur og kultur. Kunsten hans tar for seg økologiens historie, våre omgivelser og sosiale relasjoner, og det menneskelige subjekt. Med dette som utgangspunkt, undersøker han økonomisk og vitenskapelig produksjon, og hvordan mennesket velger å definere seg i forhold til omverdenen.

Aktiviteter i utstillingen

Legg gjerne turen innom to av utstillingens formidlingsrom: manetverkstedet og biblioteket. I manetverkstedet kan du lage din egen manetlampe. Den kan du ta bilde av og legge ut på Instagram med emneknaggen #manetlampe, og du kan henge den opp i biblioteket. I biblioteket kan du ta en pause fra den digitale hverdagen og dykke ned i litteratur om økofilosofi og økologi. Du kan lese om hvordan naturen kan brukes som en subkultur i bylandskap – hvordan du dyrker din egen hage og dine egne grønnsaker – og finne skjønnlitteratur som lener seg mot science fiction.

 

 

Utstillinger 45 58 ./9Swp1O1a.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/utstillinger/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#exhibitions 2

Arrangementer