Alle snakker om museet ... Kunst 2

12. februar 2005–13. desember 2006

Museet for samtidskunst

Nasjonalmuseets egen kunstsamling er unik i sitt slag. Som landets største samling av norsk, nordisk og internasjonal kunst fra begynnelsen av 1800-tallet til i dag, gir den en enestående mulighet for større innsikt i og opplevelse av kunstverk og kunstneriske praksiser over et spenn på over 200 år. Basisutstillingene «Kunst 1» og «Kunst 2» fokuserer på norsk kunst med perspektiver til utenlandsk kunst. Denne tilnærmingen er valgt for å synliggjøre at norsk kunst best oppfattes i en internasjonal sammenheng.

Utstillingen er en omfattende remontering av de faste samlingene til tidligere Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst. Den inviterer til møter med en rekke kjente og mindre kjente kunstverk fra samlingen, samtidig som fokus settes på sammenhengen de inngår i og kunstmuseet som arena for fremvisning av kunst. Utstillingen i Nasjonalgalleriet, «Kunst 1», har hovedvekt på maleri, mens utstillingen i Museet for samtidskunst , «Kunst 2», presenterer en rekke ulike teknikker og medier brukt av samtidens kunstnere. Hovedhensikten med «Kunst 1» og «Kunst 2» har vært å tenke nytt rundt museets presentasjon av egen kunst, og det har vært viktig å synliggjøre både tematiske og kronologiske perspektiver.

Kunst fra 1950-tallet og frem til i dag
«Kunst 2» vises i Museet for samtidskunst. Her er utgangspunktet å presentere sentrale stilretninger og arbeidsmetoder som belyser sammenhengen mellom kunstens utvikling og de kulturelle og tekniske endringer vi har sett i de siste tiårene. Utstillingen er strukturert gjennom åtte forskjellige temaer, med fokus på norsk kunst i perioden fra 1950-årene til i dag.

Åtte stilretninger
For å belyse hvordan kunstnere har omformet abstrakte og usynlige ideer til materielle gjenstander – og omvendt – er det plukket ut åtte stilretninger som gis en fremtredende posisjon i utstillingen:

  • Abstrakt maleri
  • Geometrisk og kinetisk abstraksjon
  • Konseptkunst
  • Samfunnsorientert kunst
  • Kunstfotografi
  • Film-, video- og digital kunst
  • Installasjonskunst
  • Serielle arbeider

Kurator for utstillingen: Gavin Jantjes