Japanomania i Norden 1875–1918

17. juni 2016–16. oktober 2016

Japansk innflytelse på nordisk kunst og design
Kunstindustrimuseet og Nasjonalgalleriet

For første gang vises den japanske kunstens mangfoldige innflytelse på nordisk kunst og design omkring 1900. Utstillingen består av to deler: Den ene vises i Kunstindustrimuseet og har hovedvekt på design, den andre vises i Nasjonalgalleriet med hovedvekt på billedkunst.

Nasjonalmuseets utstilling om hvordan japansk visuell kultur har påvirket nordboere er usedvanlig vellykket.

Kjetil Røed, Aftenposten

Japansk kunst og design hadde en betydelig innflytelse i Norden under siste fjerdedel av 1800-tallet og et godt stykke inn på 1900-tallet. Etter at Japan åpnet sine grenser i 1854, ble japanske objekter vist på de store verdensutstillingene og solgt i de kjente varehusene i Paris og London. Det var i disse metropolene at innflytelsen først gjorde seg gjeldende, rundt 1860. Internasjonalt ble bevegelsen betegnet som japonisme og den anglo-japanske stilen.

Se utstillingen i Kunstindustrimuseet i 360 grader

I løpet av 1870-årene hadde det utviklet seg en stor interesse – rene manien – for alt japansk. De nordiske kunstnerne som reiste til Paris og London i 1880–90-årene, fikk oppleve dette, blant annet gjennom store utstillinger av japansk kunst.

Japanismen, som har blitt den norske betegnelsen, fikk først nedslagskraft i Norden i 1880-årene, og da både som seriøs kunstform og som populærkulturelt fenomen.

Se utstillingen i Nasjonalgalleriet i 360 grader

Japansk kunst og design ble sett på som noe nytt, friskt og spennende. Vektlegging av asymmetri, forenkling og stilisering – kombinert med en stor beundring for naturens minste detaljer – fikk en forløsende betydning for kunstnere og designere som nå ønsket å legge de historiske stilartene bak seg og skape noe nytt. Japonismen dannet opptakten til modernismen i Norden.

Utstillingen er et samarbeid mellom Ateneum, Finlands nasjonalgalleri, Helsingfors, Statens museum for kunst, København og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.