UTEROM

8. februar 2019–1. september 2019

«UTESTEMME»
Nasjonalmuseet – Arkitektur
Omvisning og atelier

«UTESTEMME» er en grønn og sanselig utstilling om pionerene i norsk landskapsarkitektur.

Omvisning

100 år etter at studiet i landskapsarkitektur startet i Norge er grønn samfunnsbygging mer aktuell enn noen gang. I utstillingen «UTESTEMME» studerer elevene tegninger og fotografier av hager, parker og kirkegårder utformet av norske pionerer i perioden 1900-1960. Gjennom dette får de et innblikk i hvordan landskapsarkitekter planlegger og forvalter våre grønne omgivelser. Med utgangspunkt i eksempler fra utstillingen diskuterer elevene hva som kjennetegner et godt uterom, og knytter dette til egne erfaringer. Elevene utfolder seg fysisk i og utenfor museet, og går på oppdagelsesferd i landskapslabyrinten, sanserommet og pinneskogen.

Arkitekturverksted

Med inspirasjon fra de norske folkeparkene i utstillingen planlegger elevene et uterom som er levende og sosialt, og som inviterer til aktiv bruk. Elevene samarbeider i grupper, og diskuterer hvordan uterommet skal se ut og brukes. Gruppene lager deretter en enkel modell av uterommet som de presenterer for resten av klassen.

Varighet: 2 timer. Det er også mulig å få bare omvisning på 1 time.

Klassetrinn: Fra 5. trinn og oppover

Fag: Samfunn, kunstfag, norsk, historie

Antall elever: 30

Sted: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3