Pepperkakebaking.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Pepperkakekonkurranse 2017

Temaet i år er:

De tre bakende Bruse
Bak en bygning fra eventyrenes verden!

Til inspirasjon kan elevene få omvisning i utstillingene «Byggekunst» eller «Et sted å være. Norsk samtidsarktektur 2011–2016». De kan også delta på workshop hvor de bygger en tredimensjonal idéskisse, som senere brukes som utgangspunkt for design av pepperkakehuset.

Varighet: Omvisning 45 min. og arkitekturverksted 45 min.

Klassetrinn: Alle. Det konkurreres i ulike alderstrinn.

Fag: Som skoleprosjekt er det ideelt. Lærerplanene for kunst og håndverk trekker frem tegning, bygging av modeller og målestokk som viktige elementer i elevenes møte med arkitektur. Pepperkakekonkurransen egner seg også som tverrfaglig prosjekt knyttet til matematikk og mat og helse under hovedområdet mat og kultur.

For veiledning til gjennomføringen av prosjektet ta kontakt med: eli.solsrud@nasjonalmuseet.no / telefon: 411 01 570

Sted: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3

Periode: Høsten 2017