NG.M.01185_vinternatt.jpg
Harald Sohlberg, «Vinternatt i Rondane» (utsnitt), 1914. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Bruk ett bilde

Bruk ett bilde er inspirert av et lignende tilbud, Take One Picture, ved National Gallery i London. Skoleåret 2016/17 tar vi utgangspunkt i Harald Sohlbergs «Vinternatt i Rondane» fra 1914, i Nasjonalgalleriet. Ulike innfallsvinkler – som arkitektur, maleri, geometri, historie og drama – blir brukt i elevenes tilnærming til maleriet.

Tilbudet starter opp hver høst med lærerseminar. Skolene får en reproduksjon av maleriet i størrelse 1:1.

Interesserte skoler i Oslo og Akershus må gjerne melde sin interesse til Lin Stafne-Pfisterer, Kurator Formidling ved Nasjonalmuseet.