Brudeferd i Hardanger.jpg
Adolph Tidemand og Hans Gude (1848): «Brudeferd i Hardanger». Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Bruk ett bilde

I «Bruk ett bilde» får elevene anledning til å dykke inn i et kunstverk og lære å se detaljer, nye sammenhenger og å fortelle historier – både som del av bildeanalyse og for tverrfaglig og helhetlig læring.

Bruk ett bilde er inspirert av et lignende tilbud, Take One Picture, ved National Gallery i London. Skoleåret 2017/18 tar vi utgangspunkt i Adolph Tidemand og Hans Gudes Brudeferd i Hardanger fra 1848, i Nasjonalgalleriet. Maleriet gir et utgangspunkt for å lære om alt fra samarbeid til norsk kultur og historie. Ulike innfallsvinkler – som arkitektur, maleri, geometri, historie og drama – blir brukt i elevenes tilnærming til maleriet.

Tilbudet starter opp hver høst med lærerseminar. Skolene får en reproduksjon av maleriet i størrelse 1:1.

Klassetrinn: Småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomsskolen

Sted: Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13

Interesserte skoler i Oslo og Akershus må gjerne melde sin interesse til Lin Stafne-Pfisterer, Kurator formidling ved Nasjonalmuseet.