Utforsk de faste utstillingene på egen hånd

Vi tilbyr nå fantasifulle og kreative aktiviteter i våre faste utstillinger. Informasjon og materialer får dere utlevert gratis i museets billettskranker.

Kom og opplev museets beste verk på helt nye måter!

Nasjonalgalleriet:
Pssst … Barn og voksne på egen hånd i Nasjonalgalleriet

Vi bruker hendene våre til mange ting: vi kan banke i bordet, kile noen, eller vi kan bruke dem til å vise andre hva vi tenker og føler. Hvordan bruker kunstnerne hendene i sine verk?

Nasjonalmuseet – Arkitektur:
Jeg er et hus

Hva tenker du om det huset du bor i? Har hus ansikt? Kan det vise følelser? Bli med på jakt i utstillingen etter hushoder og hodehus.