Moments_of_FreedomcJavadParsa.jpg
Foto: Javad Parsa

I TRANSITT: Bokvalitet i asylmottak – hva kan arkitektene bidra med?

16. september 2016
19:30–21:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Velkommen til debatt om hvordan de bygde omgivelsene påvirker asylsøkernes opphold i mottak.

I 2015 søkte mer enn 31 000 personer asyl i Norge. Er det en sammenheng mellom arkitekturen asylsøkerne omgis av – og spørsmål knyttet til identitet, trygghet, politikk og lovgivning?

Asylsøkere opplever stadig å bli flyttet på. Midlertidige transittilværelser kan strekke seg over så lang tid at de oppleves som permanente.

Hvordan kan arkitekter bidra til å finne nye måter å møte asylsøkeres behov i denne perioden på?

Torshov transittmottak er ett av ti steder verden over som er presentert i utstillingen «Etter tilhørighet. Om å komme til», der alle stedene på ulike måter relateres til spørsmål omkring tilhørighet og global migrasjon. Utstillingen er en del av Oslo arkitekturtriennale 2016.

Presentasjoner og debatt

Tre arkitektkontorer har arbeidet med Torshov i forbindelse med utstillingen, som alle presenterer sine arbeider og ideer for å bedre bo- og livskvalitet for flyktninger og asylsøkere:

  • Eriksen Skajaa Arkitekter (Oslo)
  • OPEN transformation (Bergen)
  • Ruimteveldwerk (Belgia)

Etter presentasjonen åpnes det for debatt, der også disse deltar:

  • Eirik Eide (regiondirektør Øst i UDI)
  • Iris Hadziosmanovic (mottaksleder Torshov Transittmottak)
  • Thor Arne Hauge (fagsjef i Link, driftsoperatør for asylmottak)
  • Karam Kifah Thanoon (beboer på Torshov transittmottak)
  • Ragne Øwre Thorshaug (stipendiat ved NTNU, som en del av forskningsprosjektet «What buildings do - effekten av det fysiske miljøet på livskvaliteten for asylsøkere»)

Debatten ledes av Else Abrahamsen, interiørarkitekt og leder av Makers’ Hub, et kollektiv av frivillige som arbeider for å bedre asylsøkeres boforhold.

Arrangeres i samarbeid med Torshov Transittmottak / Norsk Folkehjelp og Makers’ Hub.

 

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold