Hva er det med Y-blokka?

6. juni 2019
17:00–18:30

Nasjonalmuseet – Arkitektur
Christian Norberg Schulz-salen

Planene om å rive Y-blokka i regjeringskvartalet har skapt omfattende protester. Folkeaksjoner, fageksperter og internasjonale bevaringsorganer har advart. Hvorfor vil regjeringen og Statsbygg likevel rive? I denne skjebnetimen har Plan- og bygningsetaten bare gitt en delvis rivetillatelse.

Nasjonalmuseet kaster seg inn i diskusjonen om et av hovedverkene i norsk sen-modernisme.

Hvorfor er regjeringskvartalet så viktig å ta vare på?

I en kveld viet Y-blokka ser vi nærmere på hva som gjør kvartalet enestående i norsk arkitekturhistorie. Hvordan utformet Erling Viksjø anlegget i sin helhet, og hvordan kom naturbetongen til? Vi løfter også frem de nye idealene for kunst i offentlige rom, og kunstnerne som ble involvert, deriblant Pablo Picasso, Carl Nesjar, Odd Tandberg, Inger Sitter og Tore Haaland.

Innlegg og samtale ved:

Espen Johnsen, professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo
Talette Simonsen, seniorkurator - Nasjonalmuseet
Bente Aass Solbakken, seniorkurator - Nasjonalmuseet
Øystein Ustvedt, kurator - Nasjonalmuseet

Begrenset antall plasser, førstehen til mølla.

Arrangementet vil bli streamet via vår Facebookside.

Velkommen!