Foredrag: Fire farger i funksjonalismen

12. mai 2016
17:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur, CNS-salen

Funksjonalismens ikoniske bygninger fremstilles ofte i svart/hvitt, men i virkeligheten var modernismens bygninger ofte fargerike. Arkitekt Lars Backers tre kjente funkisbygninger i Oslo var alle preget av en karakteristisk fargebruk. Gjennom en årrekke har professor emeritus og malerikonservator Jon Brænne undersøkt fargebruken i norsk og nordisk arkitektur. Hans forskning har ledet til en ny forståelse av den tidlige modernismens uttrykk. Brænnes foredrag avdekker blant annet hvor fargerikt Lars Backers bidrag til denne bygningsarven egentlig var.

Det er ingen påmelding til foredraget, men begrenset antall plasser – så vær ute i god tid.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold