Foredrag: Endringer på norske kirkegårder

9. mai 2019
17:00–18:30

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Foredrag om landskapsarkitektur og kirkegårder ved Annegreth Dietze-Schirdewahn og Kirsten G. Lunde fra NMBU

Ved inngangen til 1900-tallet går vi fra romantisk landskapsstil til nyformalisme som formideal på gravplassene. I mellomkrigstiden var funksjonalismen forbilde. I tiårene etter andre verdenskrig preget sosialdemokratiske holdninger uttrykket til gravplassene. Mot slutten av 1900-tallet kommer flerkulturalitet, individualisme, engasjement for miljø og grønt, skiftende familiestrukturer og økt mobilitet til uttrykk. «Gravplassen har da alltid sett ut som i dag», er en tanke de fleste har når de går på en gravplass, men slik er det ikke. Gravplassen endrer seg og er en gjenspeiling av det samfunnet vi til enhver tid har.

Begrenset antall plasser. 

Velkommen!

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold