Dette er sannheten om boligen din

7. juni 2018
16:30–18:30

Nasjonalmuseet – Arkitektur
CNS-salen

Meld deg på 

Paneldebatt og diskusjonsmøte

Nasjonalmuseet og tidsskriftet Arkitektur N inviterer eksperter og publikum til å utveksle meninger om hva som er godt og dårlig ved dagens boligsituasjon i Oslo.

I nyhetsbildet dukker spørsmål om bokvalitet og boligarkitektur opp igjen og igjen. Dette er et tema som engasjerer stadig flere, ikke bare arkitekter. Men man kan spørre seg om hvor diskusjonene fører hen. Det er verdt å undersøke om debatten gjenspeiler hva folk egentlig forventer og ønsker seg av arkitektoniske kvaliteter hjemme og i sine boligområder.

I et forsøk på å fornye meningsutvekslingen arrangeres boligmøtet «Dette er sannheten om boligen din», i forbindelse med at Arkitektur N tar saken opp i sitt siste nummer.

I panelet:
Nina Berre (Nasjonalmuseet)
Hilde Bøkestad (tidl. byplansjef i Trondheim)
Merete Ylva Løberg (salgs- og markedssjef i Veidekke)
Jøril Korperud Johnsen (design og interiørsjef ved IKEA)
Solveig Nygaard Langvad (journalist i Arkitektur N)
Cathrine Vigander (daglig leder i Element arkitekter)


Moderator: Gaute Brochmann, redaktør Arkitektur N

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold