Thorvald Erichsen, «Fra Kviteseid i Telemark», 1900. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
Thorvald Erichsen, «Fra Kviteseid i Telemark», 1900. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Thorvald Erichsen 150 år. Hva skjedde og hva skjer i hans kunst?

6. september 2018
17:30–18:30

Nasjonalgalleriet
Auditoriet

Velkommen til foredrag om Thorvald Erichsens kunst, ved Per Bjarne Boym! 

Maleren Thorvald Erichsen ble født i Trondheim for 150 år siden. Han var en viktig kunstner i Norge og i Norden i sin samtid.

Tidligere museumsdirektør Per Bjarne Boym har i lengre tid arbeidet med en monografi om Erichsen. Foredraget vil være en god anledning til å bli bedre kjent med Thorvald Erichsens kunst.