Louise Lawler.jpg
Foto: Louise Lawler, «Does it matter who owns it?», 1989–1990

Søndagsomvisning: Intervensjoner

29. april 2018
14:00–15:00

Nasjonalgalleriet

Fredrik Værslev, Torbjørn Rødland og Louise Lawler i «Livets dans».

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold