Museumsarbeid-DagErikElgin27.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Kuratoromvisning: «Museumsarbeid»

25. august 2018
14:00–15:00

Nasjonalgalleriet

Velkommen til kuratoromvisning i utstillingen «Museumsarbeid». Kurator Lin Stafne-Pfisterer vil ta deg med på en vandring gjennom utstillingen.

En utstilling i utstillingen

Sommeren 2018 får du oppleve en kunstnerisk intervensjon i Nasjonalgalleriet. Prosjektet har karakter av milde inngrep i museets presentasjon av historisk kunst i «Livets dans», museet egne samlingsutstilling. Tittelen «Museumsarbeid» sikter både til arbeidet som foregår i et museum og til verk som er funnet verdige til å innlemmes i et museum.

Mellom noen av våre mest kjente museumsarbeider vises verk av kunstneren Dag Erik Elgin (f. 1962). Også de kan oppfattes som museumsarbeider. De hører til tre serier som tar for seg forskjellige sider ved kunsten slik den vises og behandles i kunstmuseer.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold