Gutt smiler
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Familiesøndag: Tid for undring – Hva er vennskap?

4. mars 2018
13:00–15:00

Nasjonalgalleriet

Filosofisk samtaleverksted for barn og voksne

Vi går en runde i «Livets dans» og stopper ved enkeltverk som på ulike vis handler om vennskap. Gjennom samtale og små praktiske oppgaver undersøker vi hva vennskap kan være. Terskelen er lav og alle kan si sin mening. Vi oppdager at vi er både enige og uenige. Noen tenker det samme, mens andre mener noe helt annet.

Vennskap har vært et tema for filosofer helt fra antikken. For oss vil kunstverk i samlingen være utgangspunkt for samtalen. Vi kommer til å bevege oss på kryss og tvers av kunsthistorien. Barn og voksne får delta aktivt gjennom å se, lytte, snakke sammen og utføre ulike aktiviteter foran verk av så vel El Greco og Pablo Picasso som Erik Werenskiold.

 

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold