videostill_TRACK_of_HORNS_6-Kopi3.jpg
Tori Wrånes, «Track of Horns», 2015

Filosofisk halvtime: «Tori Wrånes. Hot Pocket»

16. august 2017
16:00–16:30

Museet for samtidskunst

Med utgangspunkt i utstillingen «Tori Wrånes. Hot Pocket» velger vi et tema som får oss til å reflektere, samtale og filosofere sammen. All filosofi springer ut fra undring. Og alle har vi en grunnleggende evne til å undre oss.

Etter en kort introduksjon til utstillingen gjør vi noen helt enkle praktisk filosofiske oppgaver. I samtalen bygger vi opp argumenter som vi i felleskap undersøker kritisk. En filosofisk samtale avsluttes alltid med en metasamtale – en kort samtale om samtalen.

Ledes av formidlingskurator Siv Hofsvang.

Det er gratis å filosofere! Velkommen!

 

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold