Kunstsnakk #11: Ignas Krunglevicius, Ayatgali Tuleubek og Ragnhild Aamås fra Podium møter Sabrina van der Ley

10. oktober 2017
18:00–19:30

Mellomstasjonen

Velkommen til Kunstsnakk #11, hvor Ignas Krunglevičius, Ayatgali Tuleubek og Ragnhild Aamås fra Podium møter Sabrina van der Ley, avdelingsdirektør samtidskunst i Nasjonalmuseet.

Podium er et kunstnerstyrt visningsted i Oslo, etablert i 2003. Det har siden starten vært drevet av forskjellige grupper kunstnere. Det nåværende laget tok over i 2015, og har utviklet en ny modell for visningsrommet.

Modellen er å presentere et bredt spekter av hendinger: «Oslo is Burning» — en pågående serie soloutstillinger som viser nyproduksjoner av kunstnere i etableringsfasen med base i Oslo; eksternt kuraterte gruppeutstillinger og «Heresies» — en serie forelesninger og samtaler med filosofer, kritikere, teoretikere og kunstnere, utviklet i samarbeid med kunstner Susanne Winterling.

Motivasjonen er at kunnskapsutveksling, refleksjon og samtale danner grunnlag for bedre å forstå problemene og utfordringene vår generasjon møter. Podium ønsker å utfordre deltakerne til å tenke nytt om forestillingene sine om samfunn, estetikk og kunst.

Program:

Kl. 17.30: Dørene åpner

Kl. 18.00: Podium i samtale med Sabrina van der Ley. Samtalen vil foregå på engelsk

Kl. 18.45: Spørsmål fra salen

 

Les mer om Podium og kunstnerne her:

http://podium.enterprises/

http://krunglevicius.com/

http://ragnhild-aamas.no/

http://ayatgali.com/Nasjonalmuseet vil i løpet av høsten arrangere en rekke kunstnersamtaler der norske samtidskunstnere og kunstnerdrevne visningssteder møter Sabrina van der Ley, avdelingsdirektør for samtidskunst ved Nasjonalmuseet.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold