Utstillinger og aktiviteter

Kombinerte undervisningstilbud til «Norge 1814»

Utstillingenes felles historiske og tematiske utgangspunkt gir god mulighet til å kombinere flere av dem i løpet av en felles økt. Nedenfor følger noen forslag til kombinasjoner.

Skoleklasse på besøk i Nasjonalmuseet. Foto: Andreas Harvik, Nasjonalmuseet

HALVDAGSTILBUD

Opplegg tilpasses klassetrinn.

Byvandring og omvisning i Design og mote – Norge 1814

Det klassiske Christiania sto sentralt i en dramatisk og foranderlig epoke i Norges historie. Bygningsmiljø og interiører danner et rikt og spennende bakteppe for historien. Oppmøte ved Operaen, byvandring til Stortinget, derfra til Kunstindustrimuseet.

Omvisning og byvandring: 2,5 timer

Dette tilbudet er aktuelt i perioden 15. februar–8. juni.

Byvandring og omvisning i Tidsbilder – Norge 1814

Historien til flere av bygningene i Kvadraturen er nært sammenvevd med mange av de sentrale skikkelsene i Norges politiske og kulturelle liv før og etter 1814. Oppmøte ved Operaen, byvandring til Stortinget, derfra til Nasjonalgalleriet.

Omvisning og byvandring: 2,5 timer

Dette tilbudet er aktuelt i perioden 15. februar–18. mai.

 

HELDAGSTILBUD

Opplegget tilpasses klassetrinn.

Byvandring, omvisninger med atelier i Tidsbilder – Norge 1814 og Design og mote – Norge 1814

Rikholdig innføring i tiden rundt 1814 – sett i lys av bygnings-, kunst- og gjenstandshistorie. Fortellinger fra det klassiske Christiania avdekkes gjennom vandring i Kvadraturen. Sammenhenger mellom kunst og historie vises i utstillingene, hvor elevene møter mennesker, malerier, interiører og gjenstander fra tiden.

Oppmøte på Bankplassen, kort byvandring i Kvadraturen til Karl Johans gate og Nasjonalgalleriet med omvisning, deretter omvisning og atelieraktivitet i Kunstindustrimuseet.

Atelieroppgave: Demokratisk uro


Vi diskuterer statsdannelsen sett i lys av vedtaket om en egen norsk grunnlov, og elevene oppfordres til å reflektere over de mekanismene som gjorde de store omveltningene i Norge mulige akkurat der og da.

I atelieret lager vi en uro som visualiserer demokratiske prosesser. I et demokratisk samfunn er prinsippet om at alle påvirker politiske beslutninger en bærebjelke. Derfor er frie valg og en fri og åpen meningsutveksling en forutsetning. En uro er en bevegelig skulptur som er basert på prinsippet om likevekt. Oppgaven handler om konstruksjon og kjennskap til materialer, men også om kommunikasjon og samarbeid. Gjennom den bevegelige skulpturen oppdager elevene når balanse eller ubalanse oppstår. Resultatet blir til en stor felles uro som vi monterer i museet.

Byvandring, omvisning og atelier: 4,5 timer

Dette tilbudet er aktuelt i perioden 15. februar–8. juni.


Omvisninger med atelier i Grip friheten! Take Liberty! i Museet for samtidskunst og i en av Nasjonalmuseets historiske utstillinger.

De rettighetene Grunnloven sikret oss i 1814, er ikke selvfølgelige alle steder i verden og vil dessuten alltid være gjenstand for diskusjon. Gjennom et kombinert besøk i en av Nasjonalmuseets historiske utstillinger og utstillingen «Grip friheten! Take Liberty!», vil elevene møte temaer som frihet og identitet i historisk og aktualisert kontekst, formidlet gjennom både omvisning og atelieraktivitet.

To omvisninger og atelier: 4,5 timer

Kontakt og bestill her!

omvisninger@nasjonalmuseet.no