Utstillinger og aktiviteter

Klassisk Christiania – Norge 1814

Nasjonalmuseet – Arkitektur, 15. februar–8. juni

Oslo har opp gjennom historien opplevd mange store omveltninger som man kan se spor av i byen i dag. I 1814 var den lille provinsbyen Christiania i støpeskjeen. Etableringen av den nye hovedstaden falt sammen med nyklassisismens blomstringstid. Dette førte til at nye bygninger ble oppført i denne stilen, som var inspirert av både antikken og renessansen, og vektla et harmonisk, men nøkternt uttrykk.

Peter Fredrik Wergmann, Christiania (utsnitt), 1835. Nasjonalmuseet

Etter et kort utstillingsbesøk i Nasjonalmuseet – Arkitektur, opprinnelig tegnet av den nyklassisistiske arkitekten Christian Heinrich Grosch (1801–1865), går elevene på oppdagelsesferd i Kvadraturen, hvor det klassiske Christiania fremdeles er synlig. Elevene oppfordres til å oppspore bygninger fra 1800-tallets begynnelse.

Den nye tidens ideer kan leses i arkitekturen, og både skiftet av stil og byens nye rolle gjøres til tema for omvisningene.


Undervisningstilbud: museumsbesøk, omvisning og byvandring

Småskole- og mellomtrinnet: Hvordan blir byen til?

Ungdomsskoletrinnet og videregående: Hva var klassisk i Christiania?


Les mer om utstillingen Klassisk Christiania. Norge 1814