Utstillinger og aktiviteter

Ungdomsskoletrinnet og videregående

1814: Kunsten, historien og politikken

Elevene blir kjent med hvordan design og mote fra perioden kan forstås som et uttrykk for tidens nye tanker om demokrati i Norge. Vi analyserer utvalgte gjenstander og diskuterer hvordan disse er et uttrykk for sin tid, både estetisk og sosialt.

Omvisning
: 45 min

Demokratisk uro

Vi diskuterer statsdannelsen sett i lys av vedtaket om en egen norsk grunnlov, og elevene oppfordres til å reflektere over de mekanismene som gjorde de store omveltningene i Norge mulige akkurat der og da.

I atelieret lager vi en uro som visualiserer demokratiske prosesser. I et demokratisk samfunn er prinsippet om at alle påvirker politiske beslutninger en bærebjelke. Derfor er frie valg og en fri og åpen meningsutveksling en forutsetning. En uro er en bevegelig skulptur som er basert på prinsippet om likevekt. Oppgaven handler om konstruksjon og kjennskap til materialer, men også om kommunikasjon og samarbeid. Gjennom den bevegelige skulpturen oppdager elevene når balanse eller ubalanse oppstår. Resultatet blir til en stor felles uro som vi monterer i museet.

Omvisning med atelier:
2 timer


Les mer om utstillingen Design og mote. Norge 1814

Kontakt og bestill her!

omvisninger@nasjonalmuseet.no