Utstillinger og aktiviteter

Aktiviteter

Prosjekt: «Museet og verden – en verden i museet» Oppleve – lære – gjøre selv

Et prosjekt satt i gang i 2011 i Kunstindustrimuseet.

Bildene er tatt i atelieret og i utstillingene «STIL 1100–1905», «Design og kunsthåndverk 1905–2005» og «Design og mote. Norge 1814» i forbindelse med besøk fra Torshov transittmottak og Familietiltak bydel Grünerløkka. Tilstede fra Kunstindustrimuseet var formidlingskuratorene Cathrine Lorange og Brynhild Slaatto, designer Antti Bjørn, Helen G. Bøyum og Bjørg Tønnessen. Fotografer har vært Børre Høstland, Frode Larsen og Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet.

Mål: Tilgjengeliggjøre museet for grupper fra andre land og kulturer som oppholder seg i Norge. Gjøre disse kjent med Kunstindustrimuseets samlinger av norsk og internasjonal design og kunsthåndverk.

Målgruppe: Prosjektet er rettet mot fremmedspråklige. Formidlingen vil foregå på engelsk og norsk (eventuelt med bruk av tolk).

Hvordan: Gjennom omvisninger og aktiviteter i atelieret, skal museets nasjonale og internasjonale samlinger belyses – og med dette tydeliggjøre museets rolle/oppgave som formidler av en "verden" av design og kunsthåndverk.

Varighet: Ca. 2 timer inkluderer omvisning og workshop i atelieret. (Omvisning: ca. 35 minutter).

Ansvarlige fra Nasjonalmuseet:
Formidlingsansvarlig: Cathrine Lorange, kurator formidling
Atelieransvarlig: Brynhild Slaatto, kurator formidling

Bestilling av omvisning og atelieraktiviteter:

e-post: omvisninger@nasjonalmuseet.no
Tlf. 21 98 22 18 (Mandag–torsdag kl. 09.00–11.00 og kl. 12.00–14.00)