Utstillinger og aktiviteter

Aktiviteter

Norge 1814. Et kunsthistorisk blikk

Fagseminar på Lysebu 25. april 2014

Knud Baade, Fra Kunstakademiet i København, 1827/28. Nasjonalmuseet

Seminaret vil undersøke aspekter ved den norske kunsthistorien i tiårene rundt Grunnlovens tilblivelse. Skandinaviske foredragsholdere vil belyse den nordiske kunstscenen i perioden. Seminaret arrangeres i forbindelse med Nasjonalmuseets tre utstillinger «Tidsbilder», «Design og mote» og «Klassisk Christiania» med fellestittelen «Norge 1814»

Program

09.45:  Registrering og kaffe

10.10:  Velkommen

10.15:   Kasper Monrad, Statens Museum for Kunst, København: Jens Juel i Norge

10.45:   Morten la Cour, Kunstmuseet Brunlund Slot, Aabenraa: C.A. Lorentzen og Akademiet

11.15:   Nils Messel, Nasjonalmuseet, Oslo: Kaptein Jacob Munch. Kongelig hoffmaler

11.45:   Pause med kaffe og frukt

12.00:   Anne Kjellberg, Nasjonalmuseet, Oslo: Om kvinnemoter og klesproduksjon 1785–1815

12.30:   Bente Aass Solbakken, Nasjonalmuseet, Oslo: Arkitekt Charles Stanley

13.00–14.00: Lunsj

14.15:   Margrethe Floryan, Thorvaldsens Museum, København: Bertel Thorvaldsen i Rom – og hans norske mæcener og motiver

14.45:   Eva-Lena Bengtsson, Kungliga Akademien för de frie konsterna, Stockholm: Antika ideal och nordiska myter - konsten i Stockholm på 1810-talet

15.15:   Kjartan Hauglid, Ph.d.-stipendiat Universitetet i Oslo / Det Kongelige Hoff: Paleet og Bygdøy Kongsgård. Et kongelig inventarium

15.45:   Mai Britt Guleng, Nasjonalmuseet, Oslo: 1814 sett fra 1914. Carl Wille Schnitler og norsk kunsthistorieskrivning

Slutt ca. 16.15

Meld deg på her. Påmeldingsfrist: 21. april. Begrenset antall plasser.


Seminaret avholdes i samarbeid mellom Fondet for dansk-norsk samarbeid og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Arrangementet er støttet av Utenriksdepartementet, ved den Kgl. norske ambassade i København.