Selvportrett med sigarett, 1895

Ansiktet og hendene til Munch lyser mot en i Selvportrett med sigarett.

Edvard Munch har framstilt seg selv med ansiktet vendt mot betrakteren. Nærmest lysende framstår kunstnerens ansikt og hender mot en anonym og mørk bakgrunn. Betoningen av hånd og hode er iøynefallende, og følger en lang kunsthistorisk tradisjon. For en kunstner er nettopp disse legemsdelene betydelige. Hånden er plassert på brystet, sentralt i bildets komposisjon, og over hjertet.

Hans intense blikk er rettet direkte mot betrakteren, men han ser vel så mye inn i seg selv og sin verden. Kunstneren er belyst nedenfra, og sammen med en diffus bakgrunn og røyken fra sigaretten gir dette bildet et sterkt anslag av mystikk.

Mediumet August Strindberg

Munch var 31 år gammel da han malte dette selvportrettet, og hadde et par år tidligere tilhørt kretsen med tilhold i vertshuset Zum Schwarzen Ferkel i Berlin. En sentral skikkelse der var August Strindberg, men også den polske dikteren og pianisten Stanislav Przybyszewski og hans norske kone Dagny Juel var viktige for Munch.

Przybyszewski var bidragsyter til den første monografien om Munch. Strindbergs interesse for mystikk og det okkulte, og hans tanker om sine egne malerier kan ha hatt betydning for Munch. Strindberg anså seg selv som et medium, et mellomledd for eller overbringer av, det som ble nedfelt på lerretet.

Maleriet ble kjøpt fra kunstneren i 1895.

Utforsk Selvportrett med sigarett i Nasjonalmuseets digitale samling