PK-maskinglæring
Grensesnitt for utforskning av likheter i samlingen

Maskinblikk på samlingen

Vi har latt en algoritme analysere likhetstrekk i bildene våre og visualisert dette på nettsidene våre. Her kan du se hele samlinger under ett, «vandre rundt i nabolag i samlingene», eller zoome inn på detaljer i enkeltverk.

Utforsk likheter i maleri

Hvor? Under de enkelte verk i samlingen på nett, innenfor maleri, grafikk, tegning og design, finner du lenke til å utforske likheter med andre verk i samlingen.

Hvorfor? For å lette det tidkrevende, Sisyfos-liknende arbeidet med å publisere mest mulig kunstfaglig kataloginformasjon, ville vi prøve ut maskinelle metoder for høsting og formidling av samlingsdata.

Applikasjonen er utviklet av Nasjonalmuseet og Bengler i det Kulturrådsstøttede prosjektet Prinsipalkomponenter.

kulturraadet_sort_stor2.png

Prosjektet er støttet av Kulturrådet gjennom
Program for digital utvikling i museene.

Du kan lese mer om dette og andre prosjekter under Seksjon digital samlingsforvaltning.