NG.M.01594.jpg
Christian Krohg, «Nordenvind», 1887. Foto: Anne Hansteen Jarre / Nasjonalmuseet

Lån av kunstverk

I normale driftsår låner Nasjonalmuseet ut en rekke kunstverk til utstillinger i inn- og utland, samt som langtidsutlån (depositum) til andre museer og statlige institusjoner. Utlån er viktig for å dele kunstsamlingen med et størst mulig publikum, og kunne inspirere til ny kunst og forskning.

For tiden er utlånskapasiteten redusert på grunn av det ekstraordinære arbeidet med flytting til det nye Nasjonalmuseet, som åpner i 2020. Vi håper på forståelse for dette og vil forsøke å imøtekomme lånesøknader i den grad vi har kapasitet.

Fristen for innsending av søknader er (fra 1. august 2018) minimum 9 måneder før planlagt utstillingsåpning. Søknadene vurderes primært utfra verkenes tilstand, vår kapasitet og visningsstedets klima og sikkerhet.

Vil du søke om lån av kunst, må vi få følgende for å kunne behandle søknaden:

  • Søknadsbrev med tittel, periode og visningssted for utstillingen, samt beskrivelse av konseptet og begrunnelse for lån av de ønskede verkene.
  • Liste over ønskede kunstverk (kunstnernavn, tittel, år, teknikk, mål og inventarnummer).
  • Standard klima- og sikkerhetsrapport (fasilitetsrapport) med plantegninger.

Søknaden sendes til: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Pb. 7014 St. Olavs plass,0130 Oslo.

Har du spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt utlånsregistrarene Siri Lindberg eller Stine Hoel.

Mal for fasilitetsrapport kan lastes ned her