Papirkonservering

Nasjonalmuseet har en stor samling av papirbasert materiale, som blant annet består av ca. 50 000 tegninger og grafiske blad.

Nasjonalmuseet har også mer enn 300 000 arkitekttegninger, samt en stor samling fotografier. Samlingen spenner fra slutten av 1400-tallet til i dag. Per i dag har 3 faste papirkonservatorer ansvar for Nasjonalmuseets store og varierte samling.

Papir som materiale og underlag

Papir er et spennende materiale, og mange tenker ikke over hvor mange typer kunst som faktisk er laget på papir: blyantskisser og akvareller, pasteller og gouache, grafikk, kull og kritt, pennetegninger samt mange typer fotografi – og dette er bare en liten del av alle teknikkene og materialene man kan treffe på. Papirets filtaktige struktur gjør at det kan være et svært sterkt materiale, samtidig som det er fleksibelt og absorberende.

Papirkonservering

Papirets struktur i samspill med for eksempel pastell, akvarell, blyant eller tusj gjør konservering av kunst på papir til en spennende jobb. Når man utfører en behandling, må man ta hensyn til både papirets tilstand og den teknikken kunstverket er utført med. Både papirets og tegnemedienes kvalitet har naturligvis stor betydning for papirets og kunstverkets holdbarhet.

Vanlige skader på papir

En stor del av skadene som en papirkonservator må ta seg av er forårsaket av velmente, men uegnede reparasjoner. Vanlig selvklebende tape kan for eksempel være svært skadelig over tid, og man bør alltid kontakte en konservator i stedet for selv å sette i gang med reparasjoner som kan gjøre vondt verre.

Enkelt sagt er det tre hovedkategorier av skader på papir: mekaniske, kjemiske og biologiske.

  • Mekaniske skader som for eksempel rifter, hull, bretter eller bukling skyldes oftest feil håndtering, feil montering eller dårlige oppbevaringsforhold.
  • Lys er en viktig årsak til kjemiske skader. Lys, både synlig og usynlig, kan forandre papiret slik at det blir sprøtt og gult. Fargestoffer som ikke er lysekte kan falme og til og med forsvinne helt. Luften som omgir oss kan inneholde gasser som binder seg til materialet og etter hvert fører til nedbrytning, foruten at gjenstandene selv kan inneholde kjemiske stoffer som fører til nedbrytning.
  • Siden papir er et organisk materiale, kan det ved dårlige oppbevaringsforhold bli offer for biologiske skader i form av mugg eller insekter som sølvkre, borebille eller boklus.