Hovedbilde.jpg
Malerikonservator Thierry Ford i ferd med konserveringen av Edouard Manets maleri «Fra verdensutstillingen 1867». Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Konservering

En av museets viktigste oppgaver er å sørge for at kunstverkene i samlingen holdes i så god stand som mulig. Våre konservatorer behandler, dokumenterer og forsker på museets samlinger av maleri, papir, tekstiler, kunsthåndverk og design, installasjoner og elektroniske medier.

Museets konserveringsseksjon har hovedansvaret for bevaringen av alle gjenstandene i museets samlinger. Dette innebærer blant annet å passe på at forholdene i utstillinger, i magasiner eller under transport bidrar til å gi kunstverkene lengst mulig levetid.

En viktig del av konservatorenes arbeid er å undersøke og dokumentere verkenes tilstand i forbindelse med utlån, utstillinger eller innkjøp. Vi undersøker teknikk og materialer gjennom metoder som for eksempel røntgen og mikroskopi, og samarbeider med kunsthistorikere og andre konservatorer både nasjonalt og internasjonalt i forskningsprosjekter om verk fra samlingen.

Flytteprosjektet

Kunstverk til helsesjekk

Relevante nettsider

ICCROM
IIC
NKF
Lost Art