AVTRYKK-MONTERING093.jpg
Montering av utstillingen «Avtrykk. Tresnitt fra fem århundrer». Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Samlingsforvaltning

Forvaltningen av museumssamlingene har som mål å bevare kulturarven for fremtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter og tiltak som sikrer at samlingene blir tatt vare på, beriket, utviklet, dokumentert og tilgjengeliggjort for allmennheten i henhold til dagens profesjonelle standarder.

Nasjonalmuseets samlingsforvaltning omfatter håndtering og transport av verk, magasinering, forebyggende konservering, konservering og restaurering, digitalisering og dokumentasjon av samlingene samt montering av utstillinger. Forskning på museets samlinger er også en del av samlingsforvaltningen på Nasjonalmuseet.

En av de mest spennende oppgavene museet står overfor er flytting av samlingene fra fem nåværende lokaler til det nye bygget på Vestbanen i 2019. Å flytte samlingene forutsetter at gjenstandene er dokumenterte og i en stabil tilstand slik at originalt materiale ikke går tapt. Flytteprosessen er meget omfattende og innebærer et godt samspill mellom flere fag. Museet har siden 2008 gjort en ekstraordinær innsats for å kvalitetssikre registreringer i samlingskatalogen Primus, fotografere samlingene samt dokumentere deres tilstand. Dette omfattende arbeid har vært rettet mot flytting av samlingene og er i tillegg kommet publikum til gode ved at de gjennomgåtte samlingene er gjort tilgjengelige i DigitaltMuseum og i Nasjonalmuseets samling på nett.