Ekstrem Ekstrøm. Norsk møbel- og industridesign

Utstillingskatalog
Norsk og engelsk
Pris: 198,-
128 sider
ISBN: 97-8389790460-6

Tekster: Widar Halén, Denise Hagströmer, Widar Halén, Kjetil Fallan, Trygve Ask og Espen Johnsen.

Denne rikt illustrerte boka gir for første gang en samlet presentasjon av arbeidende til den banebrytende designeren Terje Ekstrøm (1944–2013), som i 1970- og 80-årene bidro til ny vitalitet og selvstendighet for norsk design. Hans varierte designpraksis var preget av en eklektisk søken etter originalitet og utfordret samtidig idealene fra Scandinavian Design epokens «gullalder».