Nasjonalmuseet. Høydepunkter. Kunst fra 1945 til i dag

Tekster: diverse forfattere
Redaksjon: Sabrina van der Ley, Randi Godø, Marianne Yvenes

Norsk utgave
224 sider
Pris kr. 198,

ISBN 978-82-8154-101-6

Gjennom bilder og korte tekster presenteres 150 høydepunkter fra Nasjonalmuseets samling av kunst fra 1945 til i dag. Boken er et av mange mulige speil på den nyere billedkunstens historie og utvalget viser hvilket spenn det er i samtidens uttrykksformer, både innen norsk og utenlandsk kunst. Her er blant annet Hannah Ryggens politisk engasjerte billedvev, Jakob Weidemans abstrakte naturskildring, Louise Bourgeois' gåtefulle Celle VIII, Kjartan Slettemarks omtalte Vietnam-bilde og Ilya Kabakovs faste installasjon Søppelmannen (Mannen som aldri kastet noe). Boken supplerer den tidligere utgitte katalogen med 150 høydepunkter fra museets samling fra antikken til 1945.