Hannah Ryggen. Verden i veven

Utstillingskatalog
Norsk og engelsk
160 sider
Pris: 199,-
ISBN 978-82-8154-105-4

Distribusjon: Koenig Books, London

Tekster: Julia Björnberg, Øystein Ustvedt, Marit Paasche, Steffen Wesselvold Holden, Inga Elisabeth Næss. Samarbeid med Moderna Museet, Malmö.

Hannah Ryggens (1894–1970) vevde tepper var visuelle reaksjoner på hendelser, konflikter og prosesser i tiden; hun trakk verden inn i veven. Mot midten av 1930-tallet tok hun for seg de destruktive kreftene i fascismen og nazismen. Måten hun tematiserte vold og overgrep på, relaterer til moderne, maktkritisk historie¬maleri. Hennes engasjement og vilje til å fortelle går hånd i hånd med en fri betoning av abstrakte mønstre, former og farger.