Anna-Eva Bergman. Grafikk. L'œuvre gravé

Bestandskatalog
Norsk og fransk
367 sider
Pris: 399,-
ISBN 978-82-8154-108-5

Med tekster av Geneviève Duris, Catherine Gonnard, Randi Godø. Samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Hans Hartung og Anna-Eva Bergman-stiftelsen i Antibes.

Dette er den første œuvre-katalogen over grafikken til Anna-Eva Bergman (1909–1987). Katalogen beskriver og illustrerer samtlige av kunstnerens 254 grafiske arbeider. Bergman var født i Sverige og vokste opp i Norge, men bodde mesteparten av sitt voksne liv i Frankrike. I hennes kunst forenes et abstraherende visuelt uttrykk med nordisk naturfølelse. Gjennom grafikken eksperimenterte hun og utforsket særegne teknikker, i nært samspill med maleriet.